อาหารผู้สูงอายุสารอาหารที่สำคัญที่ต้องการพลังงาน

Posted by admin on May 7th, 2022 — Posted in สินค้า

การขาดสารอาหารดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นตามอายุ อาหารผู้สูงอายุเพื่อนร่วมงานบางคนที่มหาวิทยาลัยไอโอวามองดูชาวไอโอวาน 79 กว่า 400 คนและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังในพื้นที่ชนบท อาหารผู้สูงอายุและพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าบริโภคสารอาหารสี่ชนิดหรือมากกว่านั้นไม่เพียงพอ เมื่อความต้องการพลังงานที่ลดลงไม่ตรงกับปริมาณแคลอรี่ที่ลดลง ไขมันในร่างกายทั้งหมดก็จะเพิ่มขึ้น การรับประทานอาหารแบบแอตกินส์จะทำให้ร่างกายของคุณเขินอาย

ต่อสารอาหารที่สำคัญบางอย่าง เช่น วิตามินบี อาหารผู้สูงอายุและยังส่งผลเสียต่อวิตามิน A, C และ D ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชะลอการเกิดริ้วรอยและแคลเซียม การขาดการออกกำลังกายก็ต้องเข้าสู่สมการอีกครั้งเช่นกันภาวะโภชนาการอาจลดลงจากปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยอาหารผู้สูงอายุ เช่น การบาดเจ็บ การผ่าตัด การรักษาด้วยยารักษาโรค ซึ่งเปลี่ยนแปลงความต้องการสารอาหาร ทำให้การกู้คืนยากยิ่งขึ้น สารอาหารข้างต้น

เนื่องจากปัญหาในการเคี้ยวอาหาร ความเมื่อยล้า และเหตุผลทางสังคม

แต่ละอย่างมีความจำเป็นเพื่อให้ร่างกายสูงวัยมีสุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุควรพยายามรับประทานอาหารที่สมดุลและตื่นตัวอยู่เสมอ ใยอาหารเพียงพอ อาหารผู้สูงอายุซึ่งต่างจากการใช้ยาระบายที่เพิ่มขึ้น จะช่วยรักษาการทำงานของลำไส้ให้เป็นปกติและไม่รบกวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร เช่น ที่เกิดขึ้นกับการใช้ยาระบายหรือการใช้ในทางที่ผิดปัจจัยบางอย่างที่อธิบายข้างต้น เช่น การเปลี่ยนแปลงในระบบย่อยอาหาร ตลอดจนปัญหาด้านสุขภาพอาหารผู้สูงอายุ เช่น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระดูกเปราะบาง หมายความว่าความต้องการทางโภชนาการเปลี่ยนไปเมื่อคุณอายุมากขึ้น การทบทวนอาหารของคุณ

เป็นระยะจะอาหารผู้สูงอายุเป็นประโยชน์เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีโรคประจำตัว การเปลี่ยนแปลงของรสชาติและกลิ่น ตลอดจนความรู้สึกเหงาและซึมเศร้าอาหารผู้สูงอายุ ส่งผลให้ความอยากอาหารลดลง ในขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนมากอาจรับประทานอาหารได้น้อยลงเนื่องจากปัญหาในการเคี้ยวอาหาร ความเมื่อยล้า และเหตุผลทางสังคม อีกสถิติหนึ่งอาหารผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุคือความต้องการสารอาหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บบางคนที่อดอาหารมาตลอดชีวิตพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนจากอาหารที่มีไขมันต่ำเป็นอาหารที่มีโภชนาการมากขึ้น

แม้กระบวนการของความชราภาพเองก็อาจชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนแปลง

ไม่แนะนำให้เพิ่มน้ำหนักอย่างกะทันหันจากไขมัน หลังจากศึกษาผู้สูงอายุ 300 คนที่มีอายุระหว่าง 65 ถึง 93 ปี แกร์รีได้ข้อสรุปว่าแม้กระบวนการของความชราภาพเองก็อาจชะลอตัวลงจากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอาหารผู้สูงอายุ นั่นอาจทำให้วิถีการกินเปลี่ยนไป อาหารผู้สูงอายุเบาหวานเขากล่าว มันทำให้คนแปลกหน้าที่เรารู้จักดีที่สุดเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักในรูปแบบที่สะท้อนตลอดไปเป็นเรื่องราวที่ครอบครัวหนึ่งต้องรับมือกับผลกระทบที่ทำลายล้าง

และวิธีที่ผู้อื่นสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่ได้รับสารอาหารมากเท่าที่ต้องการ ในปิรามิดที่ออกแบบใหม่ของเรา อาหารผู้สูงอายุเราได้ปรับฐานให้แคบลงเล็กน้อยเพื่อสะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่ว่ามีการป้อนอาหารน้อยลง แต่เลือกอาหารที่มีสารอาหารหนาแน่น กล่าวคือ มีสารอาหารมากขึ้นต่อกรัมของอาหารที่รับประทานอาหารผู้สูงอายุ

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.