Archive for March, 2015

La Sagrada Familia เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงประจำเมืองบาร์เชโลนา

Friday, March 27th, 2015

La Sagrada Familia สัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา

ปัจจุบันมีคนแห่กันไปดูโบสถ์นี้กันล้นหลาม โดยมีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเ พราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น สมกับเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักร ก่อนจะสิ้นลมใต้เงาของยอดโบสถ์นั่นเอง

โบสถ์นี้มีชื่อเต็มๆว่า Temple Expiatori de la Sagrada Família

นั้นเป็นสถาปัตยกรรมประจำเมืองบาร์เชโลนาประเทศสเปน เป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็น อาร์ตนูโวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มหาวิหารซากราด้าฟามิเลีย ผลงานการออกแบบชิ้สุดท้ายและก่อสร้างอันยาวนานที่สุดของเกาดี้ โดยเกาดี้ได้อุทิศ 16 ปีของบั้นปลายชีวิตในการฟูกฟักสร้างสรรค์มหาวิหารแห่งนี้ สร้างในปีพ.ศ. 2432 มีกำหนดก่อสร้างหอคอยทั้งหมด 18 หอคอยนับตั้งแต่ปีเริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้วแค่ 8 หอคอย งานคืบหน้าไปประมาณ 50 เปอร์เซนต์ สถาปนิกผู้ออกแบบถูกรถรางทับเสียชีวิตไปเมื่อ พ.ศ2469 โดยศพของเขาได้ถูกฝังไว้ในซากราดาฟามิเลียด้วย

ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาด โดยที่ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงทิศทางของแสงแดดที่จะตกกระทบกระจกสีต่างๆ ทำให้เกิดลวดลายสีสันสวยงามภายใน หรือแม้กระทั่งการออกแบบที่ได้รับอิธิพลมาจากธรรมชาติ คือจะมีลวดลายเส้นโค้งมนแบบต้นไม้ตามธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้เส้นตรงในการออกแบบ และยังมีความงดงามอีกหลายอย่างด้านในซึ่งยากต่อการพรรณา แต่ถ้าได้มีโอกาสเข้าไปชมแล้ว รับรองว่าจะประทับใจแน่นอน ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน

ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ก็ยังดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2569 ลักษณะเด่นของอาคารแห่งนี้จะสังเกตได้ถึงสีที่ตัดกันของหินด้านหน้าและด้านหลังอย่างชัดเจนและพบรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างกัน ของยุคเก่าและสร้างต่อขึ้นไหม่ในปัจจุบัน มีความเป็นแฟนตาซีมาก มีกำหนดก่อสร้างหอคอยทั้งหมด 18 หอคอยนับตั้งแต่ปีเริ่มสร้างจนถึงปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้วแค่ 8 หอคอย ตัวอาคารบรรจงประดับด้วยโมเสคจากเวเนเชี่ยน ประดับด้วยปฏิมากรรมแกะสลักจากหินหลายพันชิ้นจากศิลปินสเปน