Archive for the ‘ปั้นจั่น’ Category

ปั้นจั่นที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่

Monday, April 25th, 2022

ปั้นจั่นเครนเหนือศีรษะมีความสำคัญในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้มักพบเห็นได้ทั่วไปในภาคส่วนต่างๆ เช่น การก่อสร้าง เหล็กกล้า เหมืองแร่ อู่ต่อเรือ และอื่นๆ ปั้นจั่นเครนเหนือศีรษะมีประโยชน์ในกิจกรรมทางอุตสาหกรรมมากมาย และมักใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ปั้นจั่นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในหลายส่วนของโลกทำให้การใช้เครนเหนือศีรษะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลัก https://sccconcrete.co.th/ดูหน้า-22557-บริการตอกเสาเข็ม-ปั้นจั่นตีนตะขาบ-ปั้นจั่น-3-ขา.html

ทุกประเภท ปั้นจั่นการใช้งานเครนเหนือศีรษะต้องใช้ทักษะและความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนด้านความปลอดภัย เพื่อการใช้งานเครนเหนือศีรษะอย่างเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมเครนปั้นจั่นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเต็มที่และมีทักษะในการทำงานอย่างเต็มที่ พึงระลึกไว้เสมอว่าผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีทักษะหรือไม่ได้รับการฝึกฝนไม่เพียงแต่ทำให้ชีวิตของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย แต่ยังทำให้ชีวิตของผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยงด้วย

ข้อกำหนดด้านการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน

ด้วยเหตุผลนี้เอง OSHA และกฎหมายของ OSHA และกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยบางประการสำหรับการทำงานของเครนเหนือศีรษะ ผู้ประกอบการรถเครนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนปั้นจั่น ดังนั้น พวกเขาจึงต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ นายจ้างทุกคนต้องตระหนักว่าเครนมีหลายประเภท และเครนแต่ละตัวมีข้อกำหนดด้านการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน ปั้นจั่นเพื่อการทำงานที่เหมาะสมของปั้นจั่น เจ้าของเครนและผู้ปฏิบัติงานจะต้องคุ้นเคยกับคู่มือการใช้งานเครนเป็นอย่างดี ในบรรดาข้อบังคับ

ปั้นจั่นด้านความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ควบคุมเครน จำเป็นต้องมีการแก้ไขสายตาตามที่กำหนดไว้ในใบขับขี่ ผู้ควบคุมเครนจะต้องสามารถใช้มือและเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปั้นจั่นและสูงเพียงพอที่จะควบคุมเครนเหนือศีรษะได้ นอกจากนี้ คาดว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการประสานกันอย่างเหมาะสมระหว่างตา มือ และเท้า ปั้นจั่นและควรปราศจากความผิดปกติที่อาจทำให้เกิดอาการชักหรือหมดสตินอกจากนี้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎใหม่ที่ผ่านในเดือนกรกฎาคม 2010 หน่วยงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของสหรัฐฯ OSHA ได้จัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัยใหม่

ท่ามกลางมาตรการด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นอื่นๆ กำหนดให้อุปกรณ์ต้องประกอบ

สำหรับผู้ปฏิบัติงานเครน กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่สำคัญกว่านั้นคือปั้นจั่น ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองปั้นจั่นตอกเสาเข็ม เช่น คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการรับรองผู้ดำเนินการปั้นจั่นทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานเครนคุ้นเคยกับอันตรายที่มาพร้อมกับกิจวัตรประจำวันของพวกเขา ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้

ท่ามกลางมาตรการด้านความปลอดภัยที่โดดเด่นอื่นๆ กำหนดให้อุปกรณ์ต้องประกอบอย่างปลอดภัย ไม่ควรยุบระหว่างหรือหลังการติดตั้ง และควรประกอบตามคำแนะนำของบุคคลที่ผ่านการรับรอง ปั้นจั่นทุกปีต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เครนเป็นประจำนอกจากนี้ เครนต้องมีเสียงเตือนเมื่อมีการเคลื่อนไหว ปั้นจั่นพนักงานทุกคนที่ทำงานนอกสถานที่ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสัญญาณเตือนเครนเพื่อให้ทราบถึงทุกสถานการณ์