Archive for the ‘สอนนวด’ Category

สอนนวดบำบัดเพื่อเป็นพาหนะในการปลุกจิตวิญญาณ

Monday, May 23rd, 2022

ในฐานะโรงเรียนฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับนักนวดบำบัด เราตระหนักดีถึงศักยภาพทางจิตวิญญาณอันน่าทึ่งที่มีอยู่ในร่างกายและศักยภาพของสอนนวดสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เมื่อเราก้าวหน้าในการสำรวจการทำงานร่วมกับผู้อื่น เราจะค้นพบการรักษาทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณที่แยกจากกันไม่ได้ ขณะที่เราเกลี้ยกล่อมกล้ามเนื้อให้อ่อนตัวลงด้วยการนวด เราปล่อยให้ลมหายใจ ชีวิต และพลังงานไหลเวียนไปทั่วร่างกายมากขึ้น

สอนนวดหดตัวของกล้ามเนื้อจะฟื้นคืนสภาพ

พร้อมสำหรับจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลง การผ่อนคลายทางร่างกายสามารถคงอยู่และคงตัวได้ก็ต่อเมื่อมีการบูรณาการทางอารมณ์ที่สัมพันธ์กันซึ่งจำเป็นต่อการทนต่อความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น สอนนวดสามารถได้รับการฝึกฝนเพื่อบรรเทาความเครียด ความตึงเครียด และความรู้สึกไม่สบายทางร่างกาย รวมทั้งกระตุ้นความทรงจำถึงแก่นแท้ที่บริสุทธิ์และไม่มีใครแตะต้องของบุคคลที่อาศัยอยู่ภายในร่างกาย นักเรียนสามารถเรียนรู้ที่จะช่วยให้ลูกค้าจดจำความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจริงๆ ภา

สอนนวด

โรงเรียนสอนนวด

ยใต้ความเจ็บปวด ความตึงเครียด ความคิด อารมณ์

แง่มุมแรกของการฝึกอบรมสอนนวดคือการได้รับทักษะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเชี่ยวชาญเทคนิคการออกกำลังกายอย่างละเอียดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายด้วยความเชี่ยวชาญที่สร้างสรรค์และความมั่นใจ องค์ประกอบที่สองและมีความสำคัญเท่าเทียมกันของการศึกษาสอนนวดคือความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตนเองในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ เราตระหนักดีว่าการนวดเป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องโดยรู้ว่าสามารถแบ่งปันกับผู้อื่นได้เฉพาะกับผู้อื่นเท่านั้น การนวดกลายเป็นวิธีที่สวยงามยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ความตั้งใจของเราคือสอนนวดบำบัดปรับแต่งเครื่องมือ

อันละเอียดอ่อนของตัวเอง นักเรียนเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างแน่วแน่ โดยนำพลังของอนันต์มาไว้ในมือ พวกเขาเรียนรู้ที่จะรักความเห็นอกเห็นใจ โดยยอมรับความศักดิ์สิทธิ์และความไร้เดียงสาที่สำคัญของผู้อื่นโดยไม่ปฏิเสธหรือรับความไม่สบายใจของพวกเขา พวกเขาพัฒนาสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทักษะเหนือขีดจำกัดของเทคนิค พวกเขาส่งคำเชิญให้พบกับชีวิตที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความไว้วางใจและความสุขในการเผยแผ่อันศักดิ์สิทธิ์

สอนนวดที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งรวบรวมมาจากการบูรณาการงานภายในของพวกเขาที่มองเห็นได้ชัดเจน ในที่สุดพวกเขาปลูกฝังความสามารถในการอยู่กับบุคคลอื่น ไม่ใช่เพื่อแก้ไข รักษา เปลี่ยนแปลง แนะนำหรือช่วยเหลือพวกเขา แต่เพียงเพื่อให้อยู่และจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยที่พวกเขาสามารถค้นพบตัวเองได้อีกครั้ง คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังและขาดไม่ได้ในการฝึกอบรมนักนวดบำบัดมืออาชีพ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.tonboonschool.com/