Posts Tagged ‘โบสถ์ที่สวยงามในเมืองไทย’

ประวัติโบสถ์ที่สวยงามในเมืองไทย

Sunday, June 28th, 2015

โบสถ์สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่นับถือศาสนา และยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในต่างประเทศมีโบสถ์สวยงามมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย และโบสถ์ที่สวยงามในเมืองไทย มีดังนี้

โบสถ์อัสสัมชัญ ตั้งอยู่ซอยโอเรียนเต็ล เขตบางรัก โบสถ์นี้มีดารานิยมจัดพิธีแต่งงาน ซึ่งโบสถ์นี้มีความเก่าแก่ถึง 200 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี 2352 เพื่อถวายแก่พระนางมารีอา คือการได้รับการอัญเชิญขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และในปี 2485 ได้มีการทิ้งระเบิด จึงทำให้อาคารได้รับความเสียหาย ทำให้ต้องได้รับการซ่อมแซม ศิลปะภายในโบสถ์มีความงดงามด้านจิตรกรรมปูนปั้นและกระจกสีถึง 46 บานด้วย

โบสถ์กาลหว่าร์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซอยวานิช แขวงตลาดน้อย ในอดีตถูกตั้งขึ้นเพื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริกจำนวนหนึ่งที่อพยพเข้ามายังประเทศไทย หลังจากนั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 จึงได้สร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ.2330 นั้นเอง มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบนีโอโกธิคที่สวยงาม โดยผนังเป็นการก่ออิฐถือปูนแบบโบราณและตกแต่งด้วยกระจกสี

โบสถ์คอนเซ็ปชัญ ตั้งอยู่ซอยมิตตคาม เขตดุสิต พระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้น เพื่อขอพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดและโรงพยาบาล และได้สร้างวัดในศาสนาคริสต์ขึ้นด้วยอิฐลาดปูน ซึ่งบริเวณนี้ก็ถือเป็นชุมชนชาวคริสต์ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ อีกทั้งคริสตังโปรตุเกสกลุ่มนี้ได้นำพระรูปแม่พระซึ่งเป็นไม้แกะสลักมาด้วย

โบสถ์เซนต์ฟรัง ตั้งอยู่ซอยมิตตคาม เขตดุสิต วัดแห่งนี้อยู่ใกล้เคียงกับวัดคอนเซ็ปชัญถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ให้สร้างโบสถ์หลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ จึงได้มีการสร้างวัดใหม่เป็นไม้ และได้นำพระรูปแม่พระและรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ จากมะนิลามาตั้งในวัดหลังที่สองนี้

โบสถ์ซางตาครูส ตั้งอยู่ที่เทศบาลสาย 1 เขตธนบุรี โบสถ์แห่งแรกสร้างขึ้นด้วยไม้ และใช้ประกอบพิธีกรรมเรื่อยมาจนทรุดโทรมมาก ใน พ.ศ.2378 จึงได้สร้างโบสถ์หลังที่สองขึ้น มีรูปร่างคล้ายศาลเจ้าจีน และเมื่อเวลาผ่านไปโบสถ์แห่งนี้ได้เผชิญภัยหลายครั้งทั้งน้ำท่วมและไฟไหม้ กระทั่งในปี พ.ศ.2456 จึงได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นนั่นเอง