Archive for the ‘หุ้น’ Category

การลงทุนในตลาดหุ้นไทยหวังผลกำไรอย่างรวดเร็ว

Friday, February 8th, 2019

คำตอบของราคาเท่าไหร่ที่จะลงทุนในตลาดหุ้นไทย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของนักลงทุนประเภทของหุ้นที่คุณซื้อและบริษัทที่คุณเลือกลงทุนตลาดหุ้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงเนื่องจากความน่าจะเป็นที่คุณสูญเสียเงินสูง นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจก่อนที่จะลงทุน ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทุนในตลาดหุ้นคุณจะต้องเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร

ตลาดหุ้นคือการซื้อและขายหุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อคุณซื้อหุ้นของบริษัท คุณจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับจากสต็อกที่คุณซื้อในสองวิธี ครั้งแรกผ่านเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น วิธีที่สองที่คุณได้รับเงินคือผ่านการแข็งค่าของบริษัทขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นที่คุณซื้อเงินปันผลมักจะคำนวณในอัตราคงที่หรืออัตราผันแปร

ประเภทต่าง ๆ ของหุ้นไทยสามารถส่งผลกระทบต่อราคาเท่าไหร่

เมื่อมาถึงการคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทุนในตลาดหุ้นคุณจะต้องกำหนดประเภทของหุ้นไทยที่คุณกำลังซื้อ มีหุ้นหลายประเภทและพวกเขาทั้งหมดมีมูลค่าตลาดที่แตกต่างกันหุ้นสามัญ นี่คือหลักทรัพย์ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของ บริษัท เมื่อคุณซื้อหุ้นเหล่านี้คุณจะมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามัญมักจะอยู่ที่ด้านล่างของบันไดลำดับความสำคัญ ซึ่งหมายความว่าหาก บริษัทล้มละลายบุคคลทั่วไปจะได้รับเงินหลังจากเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเท่านั้น ในแง่ของราคาหุ้นเหล่านี้มีผลตอบแทนน้อย

หุ้นไทยเหล่านี้ให้ความเป็นเจ้าของบริษั เพียงเล็กน้อยแต่คุณไม่มีสิทธิ์ออกเสียง ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์มักจะได้รับเงินปันผลซึ่งคำนวณจากอัตราคงที่ หุ้นไทยบุริมสิทธิ์มีอัตราผลตอบแทนต่อหุ้นสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นไทยสามัญ  หุ้นเพนนีเหล่านี้มักจะเรียกว่าหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนขนาดเล็ก   ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น ราคาของหุ้นมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการลงทุนในตลาดหุ้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นไทย

นี่คือปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทหมายถึงผลประกอบการของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต ผลการดำเนินงานของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเลิกจ้างพนักงานการเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องอื้อฉาวและอื่น ๆ อีกมากมาย ปัจจัยภายในเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อราคาหุ้นไทย

ปัจจัยทั้งสองนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นไทยอัตราเงินเฟ้อคือราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสินค้าสูงขึ้น ในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อตลาดหุ้นลดลงเนื่องจากรายได้ลดลง ภาวะเงินฝืดในทางกลับกันมักจะลดลงของราคาสินค้าและบริการ แม้ว่าภาวะเงินฝืดควรจะบรรเทาได้ดี แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้น นี่เป็นเพราะพวกเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจอ่อนแอ นี่ทำให้ตลาดหุ้นไทยตก